Dodatki
06:11

Polka w Carnegie Hall - Anna Chowaniec

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w klasie fortepianu, wokalistka, autorka tekstów oraz muzyki. Obecnie studentka na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku międzynarodowe studia kulturowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jest laureatką wielu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali muzycznych m.in. II miejsce na The American Protege International Vocal Competition 2015 w Nowym Jorku czy II miejsce na International Independent Music Competition na Ukrainie.

06:57

Polska Pomaga

“Polska Pomaga” to wspólna kampania Caritas Polska i Telewizji Polskiej, która ma na celu pokazanie bogactwa działań pomocowych realizowanych przez Caritas diecezjalne na terenie całej Polski. Na co dzień pomoc tę realizują setki placówek Caritas: hospicja, zakłady terapeutyczne, schroniska, szpitale, ośrodki i domy opieki, świetlice środowiskowe, jadłodajnie, noclegownie, ośrodki resocjalizacji, domy samotnej matki, grupy wolontariatu, grupy wsparcia, poradnie itp.